Bảng giá LED

Bảng báo giá cập nhật giá mỗi ngày làm việc

Mẹo: Quý khách có thể nhấn phím "Ctrl + F", sau đó gõ tên sản phẩm và nhấn phím "Enter" để tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn.

Hình ảnh Thiết bị và mô tả Bảo hành Tình trạng VAT Đơn giá Ghi chú

1 bóng

Xem danh mục
Module 1 bóng đỏ 4931 1,5w rọi 2835 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 1 bóng trắng 4931 1,5w rọi 2835 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 1 bóng trắng 4931 JS-15 len thấp 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 1 bóng trắng ấm 4931 1,5w rọi 2835 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 1 bóng xanh dương 4931 1,5w rọi 2835 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 1 bóng xanh lá 4931 1,5w rọi 2835 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module LED 1 bóng rọi RGB 1.5w 12v 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

3 bóng

Xem danh mục
Module 3 bóng 7211 xanh dương 5054 (2R) 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 3 bóng RGB 5050 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 3 bóng trắng 6914 len mờ 5730 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 3 bóng trắng tim 5054 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 3 bóng ww tim 5054 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

4 bóng

Xem danh mục
Module 4 bóng đỏ tim 5054 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 4 bóng đúc trắng 4040 len mờ 2835 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 4 bóng RGB tim 5050 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Module 4 bóng trắng tim 5054 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Addressable

Xem danh mục
Mạch Điều khiển full 1903 siêu mini 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Bo mạch công suất nhỏ

Xem danh mục
Mạch Điều khiển 16k 6a 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Mạch Điều khiển 16k6a phụ 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Bo mạch RGB

Xem danh mục
Mạch Điều khiển mini rgb co zac 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Bộ xử lý hình

Xem danh mục
Bộ xử lý hình LS-VXP1000 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Bộ xử lý hình VS2000X 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
HD-VP210 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Card màn hình full color

Xem danh mục
Card HD-A3 kèm ăng ten+ adapter 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-A602 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-A603 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-C35 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-C35 WIFI (kèm ăng ten) 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-U60-75 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card Linsn phát TS802 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card Linsn thu RV908M32 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card phát HD-T901 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card phát LS-V9 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Dây đơn sắc

Xem danh mục
Cuộn 5054 trắng ấm ip20 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cuộn LED neon Đỏ 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cuộn LED neon Hồng 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cuộn LED neon Trắng 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cuộn LED neon Trắng Ấm 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cuộn LED neon Vàng đậm 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cuộn LED neon Xanh dương 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cuộn LED neon Xanh lá 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED dây 12v 5054 trắng IP20 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED dây 5630 Trắng IP20 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED dây đơn sắc 0.5w 5630 ip20 trắng 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Dây RGB

Xem danh mục
Cuộn LED neon RGB 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED dây 5050 RGB IP65 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED dây 5050 RGB IP67 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Đơn màu / đôi màu

Xem danh mục
Card HD- W63 kèm ăng ten 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-E62 BH: 12th 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-E63 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-U61 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-U64 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-W60 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-W62 kèm ăng ten 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Card HD-W64 kèm ăng ten 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Kìm / mỏ hàn / chì

Xem danh mục
Kìm bấm cáp ma trận 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Kìm tút Hony 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Kìm YTH-109 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Mỏ hàn keibo 60w 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Mỏ hàn TU-093 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

LED đúc F5/F8/Ruồi/Pixels

Xem danh mục
LED Ruồi 12v đỏ 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED Ruồi 12v hồng 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED Ruồi 12v trắng 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED Ruồi 12v vàng 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED Ruồi 12v xanh dương 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
LED Ruồi 12v xanh lá 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

LED thanh cứng

Xem danh mục
Cây 2835 4mm 72 led 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cây 5v 2835 3mm 50cm 45 led 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cây 5v 4014 3mm 50cm 45 led 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cây LED tim 5050 ấm 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Linh kiện - Phụ kiện

Xem danh mục
Chuôi 1 màu 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Dây điện 25Đ 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Dây điện đôi ( Dây loa zin ) 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Đầu mỏ hàn TU-093 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Linh kiện bo mạch

Xem danh mục
Bộ hẹn giờ 220V 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Linh kiện card

Xem danh mục
HUB12 - 16 line 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Linh kiện khác

Xem danh mục
Bịch 100 con nam châm 3mm 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Jack cái có ốc vit 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Trục vặn nam châm 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Linh kiện màn hình

Xem danh mục
Bịch 100 con nam châm 4mm 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Bịch 100 Đầu kẹp cáp 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Bộ jack cắm nguồn cho cabin, chống nước 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Cáp nguồn màn hình 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Dây cáp bus 50 cm 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
zoong 0 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Module ma trận đơn màu/đôi màu

Xem danh mục
Tấm P10 đỏ SMD ngoài trời GKGD (cáp nguồn + dây bus) 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Tấm P10 xanh lá DIP ngoài trời GKGD (cáp nguồn + dây bus) 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Module ma trận full color ngoài trời

Xem danh mục
Tấm P10 full out YLR (cáp nguồn + dây bus) 6 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Tấm P5 out GKGD 16*32 + zoong + cáp nguồn + dây bus 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Module ma trận full color trong nhà

Xem danh mục
Tấm P2.5 in 160*320 GKGD 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Tấm P3 in GKGD 192*192 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Tấm P4 fullcolor indoor GKGD (160*320) 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Tấm P5 full in YLR kèm dây bus + dây điện + nam châm 6 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Ngoài trời

Xem danh mục
Pha 100w JH trắng 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Pha 150w JH trắng 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Pha 30w JH trắng 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Pha 50w JH trắng 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Nguồn 12V

Xem danh mục
Nguồn 12v30a Chengliang P360w12v 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Nguồn 12V30A LB 6 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Nguồn 12v40a LB 6 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Nguồn 12v41a (42a) Chengliang P500w12v 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Nguồn 5V

Xem danh mục
Nguồn 5v70a chống mưa HuaTuo (dùng cho led ruồi) 6 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]
Nguồn 5V80A mỏng C400w5v chengliang 12 tháng Còn hàng Chưa VAT [Đăng nhập để xem giá]

Các cửa hàng bán đèn LED Hiệp Tân:

Cửa hàng LED HIỆP TÂN Nhật Tảo: 195 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh  ĐT: 028.7305.5188
Cửa hàng LED HIỆP TÂN Trường Chinh: 573 Trường Chinh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, HCM  ĐT: 028.7302.2123
Cửa hàng LED HIỆP TÂN Thủ Đức: 1174 Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Linh Chiểu, Thành Phố Hồ Chí Minh ĐT: 028.7304.7456
Cửa Hàng LED HIỆP TÂN Gò Vấp: 919 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 028.7303.4088
Cửa hàng LED HIỆP TÂN Vũng Tàu: 372 Nguyễn An Ninh, Phường 8, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu  ĐT: 0254.730.7575
Cửa Hàng LED HIỆP TÂN Cần Thơ: 158 đường CMT8, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ. ĐT: 0292.7300.990
Cửa Hàng LED HIỆP TÂN Bình Dương: 434 CMT8, Thủ Dầu Một, Bình Dương ĐT: 08.8814.1088 (cửa hàng liên kết)
Cửa Hàng LED HIỆP TÂN Biên Hòa: 85 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai  ĐT: 0942.223.458 (cửa hàng liên kết)

#

#

Một khách hàng vừa đặt mua cách đây # phút